filopsycha

"פילופסיכה" – מה זה?

פִילוֹפסיכה – מושג שמחבר בתוכו שני מושגים מיוונית העתיקה. "Φιλο" – אהבה ו""ψυχή-נפש, יחד " "Φιλοψυχή– אהבת נפש.

פילופסיכה, היא חקר נקודות ייסוד בהכרה והבנה של אופי אנושי והתנהגויות. גישתה של פילופסיכה לתחומים אלו מבוססת על התבוננות הלא ביקורתית ולא שיפוטית ומסתמכת על ייסוד האהבה.

פילופסיכה בנויה על שילובם של תחומים העוסקים בחקר האדם: פסיכולוגיה, שיקום, פסיכיאטריה, מדעי התנהגות, אימון אישי, דתות, איזוטריקה ועוד. מחקר שיטטתי של מקצועות הללו, אפשר לגבש ולהבנות כלים פראקטיים, במטרה לשפר ולייעל תהיכים הבין אישיים ולפתוח מבט חדש על קטגוריזציה של אינדיבידואלים בחברה.

אדם הוא נפשו, ולכל נפש זכות קיום וזכות לשוני – בדיוק כמו שאנו שואפים למיטון ההפליה על בסיס צבע, דת, מין, גובה או אורך השער, כך בגישתה של פילופסיכה, אין לאפלות אנשים על בסיס שוני בביטוי הנפשי שלהם ומהותם. אין בכך לראות קריאה ל"כל מותר", אלה יש כאן הצעה לביטול חלוקת האנושות לפי "מה נורמלי ומה משוגע".

מה מיוחד בגישה "פילופסיכה"?

פילופסיכה לא עוד דת חדשה או תפיסת אולם אוטופיסטית, פילופסיכה – זו מדע.

מדע מבוסס על נתונים ממקורות ומקצועות מגוונים, מחקר והשוואה של ממצעים מדעים

וסטטיסטיים, על חיבור בין גישות ועקרנות של דתות ואמונות. מדע שמעמיד את ה"נפש" ואהבתה במרכז.

בשונה מפסיכולוגיה- מדע שחוקר את הפנש במטרה לשלוט בה, ובשנה מפסיכיאטריה, מדע שנועד לטיפול וריפוי הנפש, פילופסיכה קוראת לאהוב את נפש האדם באשר היא, ללמוד עליה

ולחקור ללא שיפוטיות או ביקורתיות ובלי להכניסה בתוך גבולות ונורמות קיימות ומקובלות בחברה.

נפש- הינו ייצר על של בן אדם, חומר דק ועדין, ולא פשוט להבנה.

בדומה לידע אבסולוטי, ובדומה למקובל בפילוסופיה, אני מציעה להסתכל על נפש אדם לא דרך פריזמה של נורמות, אלא דרך עניין מחקרי, אהבה, למידה ולוגיקה.

אין כאן המצאת "גלגל מחדש", אלה להפך, הזמנה לרכז תחת קוראת גג אחת, תחת "פילופסיכה" את העוסקים במדעי החברה, תקשורת, אימון אישי, שיח שיקומי וכד.

פילופסיכה
פילופסיכה

איך נולדה הגישה "פילופסיכה"? – דברי מייסדת:

"התחלתי את המחקר עוד בצעירותי, עם חשיפה ראשונה לתחום הפסיכולוגיה ובהשראתם של הוגים

גדולים בתחום. ככל שלמדתי יותר, כך גברה בי הבנה שיש משהו מעבר לכלים ופתרונות שנותנת

פסיכולוגיה. כל אינטראקציה בין אישית הייתה פותחת לי פרספקטיבה אחרת על מהות התקשורת.

תוך ארגון ואיסוף מידע ונתונים, זהיתי שתמיד, הגורם העיקרי שהייה משפיע על הבדלים בהתנהגות,

הוא אופי של האנשים. עם התקדמות המחקר, שמתי לב שלמראת אותם תכונות האופי, אנשים עדיין

מגיבים אחרת. וכך, הגעתי למסקנה, שהגורם העיקרי המשפיע על קבלת החלטות, על סגנון תקשורת

ביןאישית ותפיסה עצמיתהוא נפש האדם. כך נכנסתי לעומק של הנושא ותוך מחקר של נפש האדם

מתוך זוויות של מדעים ואמונות ודתות שונות, גיבשתי את המילה "פילופסיכה" והתחלתי לבנות את

הגישה ואת הכלים ליישומה".

להתקדם נכון - להתקדם עכשיו!
צרו קשר

*פגישת אבחון – ללא תשלום