filopsycha

להיות פילופסיכאי

פילופסיכה היא לא רק גישה או מדע המחבר תחת קורת גג אחת את הכלים והטכניקות החדשות והקיימות, אלה ממש סגנון חיים.

כל מי שמרגיש חיבור לעקרונות של פילופסיכה, מבין את החשיבות וצורך בקידומם – מוזמן להצטרף ולהפוך לחלק מקהילת "פילופסיכאים".

הקהילה מחברת את אנשי מקצוע מתחומי ידע ועיסוק מגוונים: אנשי עסקים, מורים, מאמנים אישים,

מטפלים, יועצים, רופאים וכל מי שמרגיש צורך בשינוי תפיסתי של אינטראקציה בינאישית. בקהילה

אנו בונים באמצעות למידת עמיתים כלים וגישות נוספות, מעבים את התכנים ומדייקים מסרים של הגישה.

איך מתחילים?

1 – יוצרים קשר וקובעים ראיון אישי

2 – במהלך הפגישה בודקים ומאבחנים את התאמתכם

3 – במידה ומתקבלת החלטה חיובית משני הצדדים, נרשמים להכשרה "להיות פילופסיכאי"

4 – בסיום ההכשרה, מקבלים גישה לקהילה ומתחילים בעשייה

מרגע הצטרפות לקהילת "פילופסיכה" הנכם יכולים לתת ולקבל ליווי אישי לפיתוח כלים חדשים, שיטות יישום מותאמות לתחומי ידע ועיסוק הרלוונטיים לכם.

איך מתקדמים?

לכל מי שירצה לקחת חלק פעיל בקידום הגישה, תינתן אפשרות ללמוד את שיטות ההנחיה והטמעה,

שבסופו של דבר, מקנה זכות להיות "פריזנטור" רשמי של הגישה, ולהתחיל במתן הכשרות והדרכות עצמאיות.

מה נדרש כדי להיות "פלופסיכאי"?

  • פתיחות ומוכנות לשינוי
  • אהבה וכבוד לשונה
  • רצון להפוך את האינטראקציה הבין אישית לנעימה, יעילה ופשוטה יותר
להיות פילופסיכאי

להתקדם נכון - להתקדם עכשיו!
צרו קשר

*פגישת אבחון – ללא תשלום